top of page

OSAAMISTA: 
IT-HANKINTOIHIN

KILPAILUTUKSIIN
HANKEJOHTOON

YMMÄRRYS

01 / PROJEKTIT

Tunnemme erinomaisesti niin vesiputous kuin ketterän kehityksen toimitusprojektit. Meillä on intohimona parantaa tilaajan ja toimittajan vuorovaikutusta jo kilpailutusvaiheessa. On tärkeää valita sopiva toimitusmalli jokaiselle projektille.

02 / TOIMITTAJAT

Meillä kaikilla on pitkä kokemus useista eri IT-toimittajataloista. Tunnemme heidän odotusarvot ja tarpeet. Me voimme huolehtia että tarjouspyynnöstä kiinnostuvat relevantit toimittajat ja ostaja saa hankkeelle sopivia tarjouksia.

03 / TIIMI

ATK-Studiossa on kokeumusta niin toimittajan kuin asiakkaankin puolella. Meille on tärkeää että ostaja saa parhaat osaajat tulevaan hankkeeseen. Tuomme asiantuntijoiden johtamisen näkemyksen hankkeiden kilpailutukseen.

Chess Pieces
Ymmärrys

TÄMÄ ON
ATK-Studio C18

TARINA

Olemme nähneet liian monta tarjouspyyntöä joiden sisältöä toimittajat tulkitsevat ja analysoivat - useimmiten pieleen. Koemme että ketteräkehittäminen on siirtänyt toimittajalta kaiken vastuun asiakkaalle. Tästä seuraa että toimittajat eivät enää vastaa hankkeista, ei ajasta eikä toimituksesta. Haluamme auttaa markkinaa näissä asioissa. Tarjouspyynnöllä voi vaikuttaa asiaan!

VISIOMME

Haluamme tuoda apuja ja osaamista IT-hankintojen kilpailuttamiseen, toimittajakunnan työn tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Tarjouspyyntöjä voi tehdä paremmiksi. Uskomme että vähemmällä saa enemmän ja tavoiteasetannat, seurannat ja mittarit parantavat lopputulosta. Voimme auttaa myös hankintapäätöksen jälkeen ja varmistaa hankkeen vaikuttavuus.

OSAAMINEN

Olemme kokeneita IT-alan ammattilaisia ja asiantuntemuksemme perustuu monipuoliseen matkaan isoissa ja pienissä IT-taloissa. Me voimme auttaa järjestelmähankkeen tehostamisessa ja järkevöittämisessä. Metodimme ja konseptimme on koestettu useissa hankkeissa. Tunnemme toimittajan kyvykkyydet ja toimituksen kapeikot kaikkina vuodenaikoina.

Tarina
Chessboard on a Yellow Background
Asiantuntijat
Demo
bottom of page