top of page
  • Writer's pictureArto Lamminen

8 kilpailutuksen sudenkuoppaa

Updated: Jan 18IT-hankkeen kilpailutus voi kohdata monia erilaisia ongelmia. Suurimmat taloudelliset hyödyt ostaja saa asianmukaisella kilpailutuksella. Olemme luetelleet kahdeksan haastetta, jotka voivat ilmetä IT-hankkeen kilpailutuksessa:

  1. Epäselvä tai puutteellinen vaatimusmäärittely. Kilpailutuksen perustana olevat vaatimukset voivat olla epäselviä, epätarkkoja tai puutteellisia. Tämä voi johtaa tarjoajien tarjoamien ratkaisujen huonoon soveltuvuuteen tai kilpailutuksen perusteiden erilaiseen tulkintaan.

  2. Kilpailutuksen sopimusehdot voivat olla epäselviä tai ristiriitaisia, mikä voi johtaa tarjoajien tarjoamien ratkaisujen huonoon soveltuvuuteen tai jopa oikeudellisiin ongelmiin myöhemmin hankkeen aikana.

  3. Kilpailutus voi jäädä vähälle huomiolle tai kiinnostavuudelle, jos tarjoajille ei tarjota riittävää tai houkuttelevaa tarjouspyyntöä tai jos kilpailutus on liian monimutkainen tai epäselvä. Tämä voi ilmetä myös sopimusehtojen vaatimuksena. Liian kovat vaatimukset suhteessa toimituksen sisältöön johtavat vähään määrään tarjouksia tai poikkeuksellisen hintaviin tarjouksiin.

  4. Kilpailutuksen arviointiprosessi voi olla epäselvä tai puutteellinen, mikä voi johtaa siihen, että tarjoukset eivät saa oikeaa painoarvoa tai että tarjousten vertailu on epäreilua.

  5. Kilpailutuksen keskittyminen ainoastaan tarjouspyynnön tekemiseen voi johtaa puutteelliseen hankkeen suunnitteluun, mikä puolestaan voi johtaa hankkeen epäonnistumiseen.

  6. Kilpailutusprosessissa saattaa painottua liikaa tarjoushintoihin, mikä voi johtaa siihen, että tarjoukset perustuvat ainoastaan hintaan eivätkä tarjoajan todelliseen kykyyn toteuttaa hanketta.

  7. Liian pieni tai epäasianmukainen budjetti voi johtaa siihen, että kilpailutus ei houkuttele tarpeeksi päteviä tarjoajia tai että hankkeen toteutus joudutaan tekemään liian vähällä resurssilla.

  8. Kilpailutuksen voittanut tarjoaja voi kohdata ongelmia hankkeen toteuttamisessa, jos projektin hallinta ei ole asianmukaisesti kuvattu ja johdettu.


Ole yhteydessä, voimme jatkaa keskusteluja näkemystesi pohjalta!7 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page