top of page
 • Writer's pictureArto Lamminen

Ei-toiminnalliset vaatimukset

Updated: Feb 28, 2023

Ei-toiminnalliset (NFR) vaatimukset ovat vaatimuksia jotka toteuttavat laadulliset edellytykset. Ne ovat luettelo tai listaus liittyen uuden ohjelmiston kehittämiseen tai käyttöönottoon.Tyypillisesti ei-toiminnalliset vaatimukset on jaettu useisiin kategorioihin. Sellaisia ovat esimerkiksi:


 • Turvallisuus

 • Suorituskyky

 • Skaalautuvuus

 • Saatavuus/saavutettavuus

 • Ylläpidettävyys

 • Siirrettävyys

 • Luotettavuus

 • Käytettävyys

 • Yhteensopivuus

 • Lainsäädäntö/regulaatio


Lisäksi luokitukset jaetaan tavalliseti kahteen pääsuuntaan laatuvaatimuksiin ja rajauksiin. Laatuvaatimukset liittyvät yleisiin laadullisiin ominaisuuksiin kuten skaalautuvuus, suorityskyky tai käyttäjäystävällisyys. Rajaukset liittyvät aikaan, IT-ympäristöön tai resursseihin.


Ei toiminnallisten vaatimusten sudenkuopat


Tarjouspyyntöön liitettynä ja epämääräisinä ne saattavat aiheuttaa toimittajalle epävarmuutta työmääräarvioisaa. Mikäli vaatimuksia on paljon ja niihin yhdistetään esimerkiksi lainsäädännöllisiä edellytyksiä, on hyvä kirjoittaa vaatimukset täsmällisesti. Riskinä on että tarjouspyynnön materiaalissa ja lainsäädännössä on risteäviä ei-toiminnallisia vaatimuksia jotka johtavat tarjoajan asiantuntijat harhaan tai epämääräisyyden tilaan.


Suosittelemme asiantuntijan apua kun pohdit ei-toiminnallisia vaatimuksia. Me voimme auttaa!

'

25 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page