top of page
  • Writer's pictureArto Lamminen

Markkinan muutos: IT-hankintojen vastuu ostajalle - ei näin!

Viime vuosina on tapahtunut merkittävä muutos määrämittaisten, kiinteähintaisten, toimitusten ostamisesta asiantuntijatimien hankintaan.
Ostajan kannalta tämä muutos on ongelmallinen siinä mielessä että kaikki vastuu on siirretty toimittajalta ostajalle. Pisimmälle vietynä jopa toimittajan henkilöstön hyvinvointi on sälytetty ostajalle.Oheinen kuva selittää muutosta suhteessa toimitusvastuihin ja velvoitteisiin.Hankintatavan ja toimitustavan muutokset markkinassa ovat tapahtuneet verrattain nopeasti. Näkemyksemme mukaan ostajan osaaminen it-palvelujen johtamisessa ja hankinnan sisällössä ei ole pysynyt ajan tasalla.


Mikäli toimitus on ketterämallinen ja n.s. tuntipohjainen, suosittelemme sopimusten läpikäyntiä ja huolehtimaan että ainakin seuraavat asiat toteutuvat:

  • Tiimin koko ja osaaminen pysyy samana.

  • Tiimin keskeiset asiantuntijat eivät voi vaihtua projektin aikana.

  • Toimitusaika on selkästi sovittu.

  • Laatukriteerit toimituksessa on yhdessä sovittu ja sidottu toimuksen kokonaishintaan.

  • Testauskäytännöt ovat selkeät heti projektin alkumetreillä.

Suosittelemme aina miettimään tapaa jolla IT-palvelut kannattaa ostaa. Mikäli asiantuntijatiimin johtaminen ja sisällöllisesti osaamisen johtaminen on haastavaa, kannattaa asettaa lähtökohdaksi kiinteähintainen projekti.


Apua kilpailutuksiin ja projektin valintaan saat meiltä!


5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page