top of page
  • Writer's pictureArto Lamminen

Räätälöity vai valmisohjelmisto

Usein pohdinnassa voi olla kannattaako investoida valmisohjelmistoon vai pitäisikö teettää kokonaan räätälöity ohjelmisto. Kysymys on monessa mielessä hankala ja tarkastelukulmia on useita.Räätälöity ohjelmisto on hyvä valita silloin, kun sen tarpeet ovat erityisen ainutlaatuisia ja valmiiden ohjelmistojen tarjoamat ratkaisut eivät riitä vastaamaan näihin tarpeisiin. Räätälöidyn ohjelmiston avulla yritys voi saada juuri sellaisen ohjelmiston, joka täyttää sen yksilölliset tarpeet ja vaatimukset. Erityisesti hyödyt tulevat esille jos ohjelmisto tulee tukemaan ydinprosessissa. Esimerkiksi Verkkokaupalla on oma toiminnanohjausjärjestelmä. Asia ilmenee heidän vuosikertomuksesta yhtenä operatiivisen toiminnan kulmakivenä.


Toisaalta, jos yrityksen tarpeet ovat yleisempiä ja vastaavat jo olemassa olevien valmisohjelmistojen toiminnallisuuksia, valmisohjelmiston käyttö voi olla kannattavampaa. Valmisohjelmiston käyttö on yleensä edullisempaa ja nopeampaa kuin räätälöidyn ohjelmiston kehittäminen, koska valmisohjelmistojen kehittäjät ovat yleensä kehittäneet ohjelmiston laajalle käyttäjäkunnalle ja siten jakaneet kehityskustannukset useiden asiakkaiden kesken.


Yrityksen on siis harkittava tarkkaan omia tarpeitaan ja resurssejaan ennen kuin se valitsee joko räätälöidyn tai valmiin ohjelmiston käytön. On myös mahdollista käyttää yhdistelmää molemmista vaihtoehdoista, jolloin yhdistetään valmisohjelmiston yleisiä toiminnallisuuksia ja räätälöityjä ominaisuuksia, jotka vastaavat yrityksen erityistarpeita.


Yksi teknologiatoimittaja vai useita?


Yhden alustan, vaikkapa Salesforcen, valitseminen voi olla kannattavaa, jos yrityksellä on laaja ja monimutkainen myynti- ja markkinointiprosessi, joka vaatii monia integroituja toiminnallisuuksia. Salesforce tarjoaa monipuolisia työkaluja myynnin, asiakkuudenhallinnan ja markkinoinnin hallintaan, ja sen avulla yritys voi hallita koko asiakaspolkua yhdessä paikassa.

Toisaalta, jos yrityksellä on tarve erityyppisille toiminnallisuuksille, jotka eivät ole käytettävissä yhdellä alustalla, valmiiden osakokonaisuuksien käyttö voi olla järkevää. Esimerkiksi, jos yritys tarvitsee erityisratkaisuja verkkokaupan, laskutuksen, varastonhallinnan tai projektinhallinnan osalta, se voi valita parhaiten sopivat osakokonaisuudet eri valmistajilta. Tällöin yritys voi räätälöidä kokonaisratkaisunsa sen mukaan, mitkä osat ovat sille tärkeitä.

Yrityksen on tärkeää tarkastella omia tarpeitaan ja resurssejaan ennen kuin se valitsee yhden alustan tai useita osakokonaisuuksia. On myös mahdollista integroida useita alustoja, jolloin eri toiminnallisuuksia voidaan hallita yhdestä paikasta. Ratkaisun valinta riippuu siis yrityksen tarpeista, budjetista ja tavoitteista.


Vinkkejä:

  • Mieti organisaatiosi ydintoimintoja ja sitä miten sen työtä voidaan tueta tietojärjestelmällä.

  • Selvitä löytyykö markkinalta sopivaa valmisohjelmistoa.

  • Kartoita arvio siitä tarvitaanko useita valmisohjelmistoja vai vain yksi keskeinen, laaja, ohjelmisto.


Autamme mielellämme asian pohdinnassa, ole rohkeasti yhteydessä!

7 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page