top of page
 • Writer's pictureArto Lamminen

Toiminnalliset vaatimukset tarjouspyynnössä

Updated: Jan 18

Tominnalliset vaatimuksissa kuvataan kuinka järjestelmän tulisi toimia. Ne vastaavat kysymyksiin mitä ja miten.


Esimerkiksi järjestelmän tulee laskea kilometrikorvaus (mitä) kertomalla kilometrit euromääräisellä luvulla (miten).


Usein toimnnalliset vaatimukset kategorisoidaan useisiin eri tyyppeihin. Ohessa yleisimpiä tyyppejä:


 • Lainsäädäntö/regulaatiovaatimukset

 • Hyväksynnät/tarkastukset/valtuudet

 • Raportointivaatimukset

 • Käyttäjähallinta

 • Liiketoimintaan liittyvät vaatimkset

 • Rajapinnat

 • Tietoturvavaatimukset

 • Tiedon hallinnan ja elinkaaren vaatimukset


Toiminnallisia vaatimuksia laadittaessa on hyvä olla täsmällinen ja tarkka. Samat säännöt pätevät kuin ei-toiminnallisissakin vaatimuksissa. Ehdotamme että käyttäisi S.M.A.R.T. -tekniikkaa niiden laadinnassa. Linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria


 • Specific: selkelä määritys mitä tulisi tehdä.

 • Measurable: mitattavissa ole asia.

 • Achievable: Mahdollista toteuttaa suhteutettuna aikaan ja resursseihin.

 • Relevant: Merkityksellinen kokonaisuuden kannalta

 • Time-to-bound: Vaatimus on mahdollista yhdistää projektin aikatauluihin.

Projektin menestymisen kannalta on hyvä kommunikoida osapuolten kesken selkeästi sekä toiminnalliset että ei-toiminnalliset vaatimukset. Voimme avata tarkemmin työskentelytapoja joilla vaatimukset voidaan kerätä näppärästi.


Ota siis yhteyttä!


3 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page